You are currently viewing Törvényadás és Isten szeretete

Törvényadás és Isten szeretete

Cuki-isten, vagy izomláz?

„Szóval, azt gondolom, hogy az Istenhit, az lehet egy szépség, egy szép szabadság, egy szeretet, egy béke – egy ezzel kapcsolatos emberi szabálygyűjtemény meg pont az ellenkezője, egy önkényes rabság, a gondolat szabadságának elvetése…”

Érdekes volt ez a beszélgetés egy ismerősömmel a Messengeren. Ignác nincs egyedül ezzel a gondolattal. Évtizedek óta hallgatjuk mindenféle fórumon a jó hírt: Isten szeret, Ő nem ítél el, gondoskodik rólad! És ez mind igaz is! De olyan ez, mint mikor a sportról beszélünk: ha csak azt mondjuk el, hogy a sport hasznos az egészségünknek és csinosak leszünk tőle, akkor a történet felét elhallgattuk. Az izzadságszagú, izomlázas, küzdelmes felét – ami nélkül nincs siker.

Ha Istenről csak a számunkra kellemesnek tűnő dolgokat halljuk meg, egy „cuki-istent” készítünk, egy puha ölelő-párnát, ahol bármikor megnyugodhatunk, egy szép mesét a gyereknek elalvás előtt. Csakhogy a Biblia bosszantóan más Isten képét vetíti elénk.

Isten, az uralkodó

A Bibliában megismerhető Isten nemcsak szeret és gondoskodik, hanem uralkodik is, sőt, elvárásai vannak. Ezt nehezen tudjuk hova tenni. Mai, demokratikus államformákhoz szokott gondolkodásunk kétféle uralkodót tud elképzelni: a jelképes hatalommal bíró, reprezentatív, diplomáciai feladatokat ellátó királyokat – illetve az élet és halál fölött önkényesen döntő, alattvalóit kihasználó despotákat.

Mikor meglátjuk, hogy a Biblia Istent gyakran királyként nevezi meg, hirtelen zavarba jövünk. Hova lett az ölelés, a béke? Főleg, mikor szabályokat, törvényeket emleget: Mit akar velem ez az Isten??? Megfoszt a szabadságomtól? Szórakozik rajtam? Nem enged kibontakozni? Mi alapon teszi ezt velem egy szerető, gondoskodó Isten???

Törvény: a vasrúd

A legtöbben valószínűleg egyetértünk abban, hogy szükségünk van törvényekre. Alapnak tekintjük például, hogy ami a miénk, azt más nem veheti el. Ha ezt hivatalosan leírják, az valahogy úgy szól, hogy a lopást a törvény bünteti. Törvények rendelkeznek az akaratunk érvényesítésének módjáról (nem verhetjük meg a másikat ?), a közlekedésről, örökösödésről, házasságkötésről, üzletről… az élet minden fontosabb területéről.

Vannak persze rossz törvények is. Ha egy országban korlátozzák, hogy a társadalom egyes csoportjai (pl. a nők vagy bizonyos nézeteket valló emberek) szabadon rendelkezhessenek saját életük felett, azok a törvények valóban az elnyomás eszközei.

A törvény önmagában nem jó vagy rossz. A célja és az alkalmazásának módja határozza meg. Olyan, mint egy vasrúd: készülhet belőle korlát a szakadék szélére, rács a börtön ablakára, vagy simán agyonüthetünk vele valakit. A törvényt lehet használni a riválisoktól való megszabadulásra, emberek bebörtönzésére, de akár a védelmére is.

Nézzük, milyen oldalakról mutatja be a törvényt Biblia!

Az első törvények

Isten első utasítása – nevezhetjük törvénynek is – a teremtéskor hangzik el és így szól: „Legyen!”. Így lesz létező a nem-létezőből, rend a káoszból. Ez a törvény legalapvetőbb feladata: rendet teremt.

Közvetlenül az ember felé két utasítás hangzik el ezután és egy tiltás. A „Szaporodjatok és sokasodjatok” illetve az „uralkodjatok” (a teremtett világ fölött) célt ad az első embernek. A tiltás „Arról a fáról nem ehettek” pedig védi őket, figyelmeztetve a következményekre: „Ha eszel róla, meg kell halnod”.

A törvénytelenség ideje – Noé

Az embernek nem tetszett a törvény és tudatosan megszegve azt kilépett alóla. A bűneset után az Éden kerten kívül, immár önálló életet alakított ki magának, a lehető legkevesebb szabállyal, és ennek szomorú következménye lett: „A gonoszság elhatalmasodott a földön”.

Noé a szívbe írt törvény, azaz lelkiismeret embere volt. Az ember ugyan be tudta csukni fülét a törvény előtt, de a következménnyel – az özönvízzel – akkor is számolnia kellett. A törvény nélküli élet gonoszságot gerjeszt, és végül a halálba vezet.

„Ráérezni” Isten útjára – ősatyák

Az ősatyák – Ábrahám, Izsák és Jákob – történetében a teljes életüket végigkísérhetjük.  Látjuk, hogy hol „ráéreznek” Isten akaratára, hol nem – de a hibák kijavíthatók, amíg az alap-hozzáállás megfelelő. A lelkiismeret törvényén kívül már megjelennek a kiválasztottság alaptörvényei is: az áldozatok bemutatása és a körülmetélkedés jele. Míg a lelkiismeret az ember-ember közti kapcsolatot szabályozza, ezek az újonnan kapott törvények ember és Isten kapcsolatát rendezik keretek közé.

Idegen törvény – egyiptomi rabszolgaság

Az egyiptomi rabszolgaság kapcsán azzal szembesülünk: mi történik, ha Isten népe fölött egy idegen törvény uralkodik. A helyzet hasonló, mint Noé idejében, ahol a törvénytelenség következménye a megsemmisülés volt – az önző fáraó törvényei a zsidó fiúgyermekek halálához vezetnek. Itt látjuk a bábák példáján, hogy egy gonosz törvény alól kibújni Istennek tetsző tett.

Isten törvénye, a Tóra

A szabadulás történetének csúcspontja a Szináj-hegyi Tóraadás. A Tóra nemcsak lelkiismereti szabályok összessége, hanem Izrael népének alaptörvénye, mondhatni „alkotmánya”. Politikailag egységesíti a nemzetet, megoldja a belső vitákat. Nemzetté rendezi a népcsoportot.

Ezen túl hatalmas lehetőséget ad az egész világ számára: a teremtés óta először megfogalmazza Isten akaratát. Nem egy-egy ember vagy család kap útmutatást, hanem a teljes nép, minden következő generációval együtt, rajtuk keresztül pedig az egész emberiség. Az ember, aki megszerezte a „jó és rossz tudását”, most rendszert kap hozzá. A Tóra rendet tesz az ember által teremtett morális káoszban.

A Tóra az egyénnek is fontos. Egyszerre tart tükröt és mintát: megmutatva a tökéletes elvárásokat megláthatjuk saját hiányosságainkat is. A „szent” mellett láthatóvá válik még a takargatott bűn is. Ahogy Noénál és a kivonulásnál is láttuk, most egészen világossá válik: a bűn következménye a halál, ezért van szükség áldozatra.

A Tóra védelmet is ad: védi a kiszolgáltatottat, védi az Isten és a nép közötti szövetséget. Mivel nem emberek alkották, nem fog változni, ezért a kiszámíthatóság biztonságát is adja. Alapelveket fogalmaz meg, így a későbbi korok változásai sem lesznek hatással rá.

mózes és a kőtáblák

Miért olyan nehéz?

Ha Isten törvénye ennyit segít nekünk: rendet teremt, tisztáz, védelmet, mintát és tükröt ad nekünk, akkor miért esik annyira nehezünkre, hogy igazodjunk hozzá?

Mert a bűn velünk születik. Egy általam nagyra becsült zsidó professzor írta egy levelében, mikor a holokausztról beszélgettünk:

„Az emberi mivolt elválaszthatatlan a gonoszság, a kegyetlenség és az ellenségesség történetétől, nagyon is emberi volt a viselkedésük. Szép is lenne, ha csak az lenne emberi ami jó és emelkedett… Nem érdemes dehumanizálni (démonizálni) a rosszat, nem nagyon segít az ellene való harcban…”

Vagy, ahogy Noénak mondta az Örökkévaló:

„…gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva…”.

Isten törvénye kényelmetlen. Megzavar a lustaságunkban, kedvteléseinkben. Meglátva magunkat a Tóra fényében nyomasztóan ránk telepednek rejtegetni próbált bűneink, rossz szokásaink. Isten törvényét könnyebb elkerülni, mint szembenézni vele.

A Tóra szíve – a legnagyobb parancsolat

Hogyan tudnánk Isten törvényét röviden összefoglalni? Mi a lényege annak a bizonyos 10 parancsolatnak, avagy 613 micvának (törvénynek), amit Mózes könyveiben olvasunk? Hogyan lehet megragadni az emberek egymás közti, illetve Istennel való kapcsolatának lényegét? Régóta foglalkoztatta ez a kérdés a rabbikat.

A híres történetben, mikor Sammajt és Nagy Hillélt is arra kéri egy goj (nem zsidó), hogy foglalja össze a Törvény lényegét annyi idő alatt, míg ő fél lábon képes állni, Sammaj elkergette a látogatót. Hillél azonban választ adott:

„Amit nem szeretnél magadnak, azt ne csináld másnak sem. Ez az egész Tóra, a többi csak ennek a magyarázata – most menj, és tanuld meg!”

„Amíg fél lábon állsz? – Fogd meg a söröm! :)”

Jézus erre a kérdésre a Tórából idézett két mondatot, a Dvárim (V. Mózes) 6:5 teljes versét és a Vájuiká (III. Mózes) 19:18 egy részletét:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Bár Hillél a gyakorlat oldaláról közelíti meg a kérdést, mindkét válasz alapja a szeretet. Az Örökkévaló törvényének kulcsa a szeretet. ”Szeresd” az Urat, a te Istenedet, méghozzá nem egy plátói érzelemmel, hanem aktívan, lényed minden részével. Érzelmeiddel, döntéseiddel, lehetőségeiddel, tetteiddel – mindennel! „Szeresd” a másik embert hasonlóképp – aktívan! Ez a szeretetfog téged is kiteljesíteni, felszabadítani, célt ad és rendet tesz az életünket újra meg újra eluraló káoszban. Szeresd!

Hogy egész pontosan hogyan? Van rá egy egész életed, hogy megtanuld!

Vélemény, hozzászólás?